Cursos

El Departament d’Educació disposa d’una base de dades on consta la informació dels certificats de participació en activitats de formació, tant les organitzades pel Departament d’Educació com les que es fan amb el seu reconeixement. Aquesta base de dades permet que la certificació de la participació en les activitats de formació permanent del professorat es realitzi per via telemàtica i, per tant, no es lliuraran certificats en format paper.

 

Per obtenir el certificat d’una activitat formativa es requereix l’assistència mínima a un 80% de les hores presencials i l’avaluació positiva de totes les tasques encomanades en relació amb l’aprofitament. En el cas de les activitats telemàtiques s’han d’haver superat tots els mòduls i el projecte final.

Només les activitats de 5 o més hores són susceptibles de certificació.

 

Es pot accedir als certificats de formació mitjançant la pàgina els meus certificats.

Els certificats seran visibles en el lloc web com a molt tard a partir de les quatre setmanes d’haver finalitzat l’activitat.

 

Si quatre setmanes després d’haver finalitzat l’activitat hom no visualitza el certificat d’assistència, cal posar-se en contacte amb les persones responsables de l’activitat, indicant el codi de l’activitat, el nom i els cognoms, el DNI i el lloc de realització. Per fer-ho s’ha d’entrar a la pàgina web les meves activitats i clicar damunt de la icona del correu de l’activitat corresponent.

Per accedir a la consulta de certificats cal disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Per a més informació sobre l’usuari XTEC es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària.

 

Només en el cas que una persona no pugui disposar d’identificador XTEC perquè no compleix els requisits per tenir-lo, sol·licitarà el certificat per correu electrònic a la institució organitzadora de l’activitat.