Requisits acadèmics per ser professor/a de religió

Per a la docència de la religió a l’Educació primària

 

Cal tenir el títol de grau en Magisteri.

 

A més, seran necessaris 24 ECTS, d’acord amb els blocs temàtics ja establerts per la Conferència Episcopal Espanyola, per obtenir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) per a l’ensenyament de la Religió Catòlica als centres públics, d’educació infantil i de primària a Catalunya.

 


 

CAPACITACIÓ DE DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  (18 ECTS)

 

Podran exercir la docència en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà els:

 

Graduats en Teologia: Currículum de 5 anys (300 ECTS) (bienni filosòfic i trienni teològic), impartits en una Facultat de Teologia o Centre afiliat.

 

Graduats en Ciències Religioses: currículum de 4 anys (240 ECTS) impartits en un Institut Superior de Ciències Religioses.

 

Graduats civils, amb els tres cursos del Batxillerat en Ciències Religioses (180 ECTS), impartits en un Institut Superior de Ciències Religioses.

 

En aquestes tres modalitats serà necessari fer un curs de Capacitació de Didàctica de la Religió, si no es troba ja realitzat en el mateix pla d’estudis, de 18 ECTS.

 


 

Un cop obtinguda aquesta titulació, cal demanar la proposta d’idoneïtat a la delegació d’ensenyament del bisbat on es vulgui exercir la docència.

 

Un cop obtinguda, ja es pot demanar la incorporació a la Borsa de professors de Religió a les Delegacions Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 


 

Clika -

 

Més Info