Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Vols traballar com a docent de religió a l’escola pública l’any vinent? ✅ Obertura de la borsa per a treballar com a professor de religió. ‼️ També regula aquells/es que formeu part de la borsa o si voleu canviar de...

L’AMRC presenta la primera proposta de Conveni col·lectiu propi

L'AMRC ha presentat la primera proposta de Conveni col·lectiu propi de Professorat de Religió.   LLegir petició

Calendari curs 2021/2022

S'ha publicat el calendari escolar del curs 2021/2022 ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

AMRC insta al Mec i al Departament d’Educació

Barcelona 18 de març de 2021 SINDICAT AMRC ASUMEIX AQUESTA PROPOSTA Les organitzacions sindicals que signen aquest document són els principals representants del professorat de religió, tant des del punt de vista extraterritorial com de la representació a les diverses...

COMUNICADO DEL SINDICATO AMRC SOBRE LA REUNIÓN TÉCNICA DE PROFESORADO DE RELIGIÓN CELEBRADA HOY CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Hoy AMRC ha participado, junto con otros sindicatos del resto del Estado, en una videoconferencia con representantes del Ministerio de Educación con el fin de hablar sobre el contenido del futuro Real Decreto que afecta a las condiciones laborales del...

COMUNICAT DEL SINDICAT AMRC SOBRE LA REUNIÓ TÈCNICA DE PROFESSORAT DE RELIGIÓ CELEBRADA AVUI AMB EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Avui AMRC ha participat, juntament amb altres sindicats de la resta de l'Estat, en una videoconferència ​amb representants del Ministerio de Educación per tal de parlar sobre el contingut del futur Reial Decret que afecta les condicions laborals del professorat...

Declaració responsable

Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal. Imprescindible i necessària, per adjuntar amb la documentació presentada via telemàtica.

El profesorado de religión indefinido… fijo, por qué no?

El profesorado de religión. Indefinido: ¿a qué, hasta cuándo? Fijo: ¿por qué no? ¿Somos o no somos empleados públicos? (sigue leyendo)

El professorat de religió. Indefinit, fins quan… fix, per què no?

El professorat de religió. Indefinit: A què, fins quan? Fix: per què no? Som o no som empleats públics? (continua llegint)

Publicada al BOE la LOMLOE

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (PDF)

NOVETATS

FORMACIÓ

RECURSOS

PROFESSORAT

Ja ens coneixes?
Afilia't a AMRC i gaudeix dels avantatges de pertànyer al sindicat majoritari del professorat de religió de Catalunya