25 anys d’AMRC

El 21 de maig de 2022 celebrarem el 25è aniversari de l’AMRC amb una eucaristia, un dinar i més sorpreses.

Navarra blinda per llei els contractes del professorat de religió

Ens alegrem molt pels companys de Navarra. El Govern ens va dir que el Parlament de Catalunya ens faria fixos. Ens han passat per davant. Voluntat política. La contractació depèn del Departament d’Educació segons el RD 696/2007. Noticia

Currículum básico de Bachillerato

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato

Currículums Educatius

Som Educació, Fem escola !!  Esquema

NOVETATS PORTAL ATRI

Personal Docent A partir de l’1 d’abril la gestió de permisos, llicències i reduccions de jornades es farà des del portal ATRI Teniu tota la informació a la intranet - Portal de centre

Currículo básico de Educación Primaria

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (PDF)

Es necessiten professors de religió

Es necessiten professors/res de religió per cobrir vacants i substitucions a TOT Catalunya. Si estàs disponible i tens la titulació envia'ns un mail a : info@amrc.cat

Suspensió del concurs de mobilitat

La situació a la qual hem arribat ha fet que AMRC denunciï el Departament i la Funció Pública davant la Inspecció de Treball i ha demanat l’activació del concurs, amb els processos de mobilitat i noves adjudicacions, ja que tenim...

AMRC en el Congrés

            Esmena de l'addicional segona i tercera de la LOMLOE.

Justificació i anàlisi en relació al caràcter fix del professorat de religió

La condició de professorat de religió com a personal indefinit de les Administracions Públiques. El caràcter fix d'aquesta relació.

NOVETATS

FORMACIÓ

RECURSOS

PROFESSORAT

Ja ens coneixes?
Afilia't a AMRC i gaudeix dels avantatges de pertànyer al sindicat majoritari del professorat de religió de Catalunya