Contacta

Per cites als Locals Sindical de l’AMRC contacta amb el teu Delegat de referència.

Barcelona

Ausiàs March 26, 3r

Girona

Gran Via de Jaume I, núm. 9, 3r, A

Tarragona

Complex educatiu Tarragona (La Laboral) Edifici Gerència.

Lleida

Escola Joan XXIII, Avda de Pius XII, 4