Com obtenir l’idCAT i com signar digitalment un tràmit (Alfa afiliació)

Sol·licitud d’Afiliació

  Cognoms*

  Nom*

  Adreça*

  D.P.*

  Població*

  Comarca*

  Província*

  ¿Ets Docent de Religió o Docent Integrat?*

  Matèria*

  Nom del centre on treballes*

  Localitat del centre on treballes*

  Mòbil*

  Email*

  Data de naixement*

  DNI*

  Introdueix el teu DNI complet (amb lletra, sense espais ni guions). Falten 9 caràcters

  Titulació acadèmica

  Titular del Banc

  Nom Banc/Caixa

  Codi IBAN + Número de Compte*

  Bisbat

  Servei Territorial on treballes

  Mòbil*

  Email*

  Data de naixement*

  DNI*

  Introdueix el teu DNI complet (amb lletra, sense espais ni guions). Falten 9 caràcters

  Data primer nomenament

  Titulació acadèmica

  Titular del Banc

  Nom Banc/Caixa

  Codi IBAN + Número de Compte*

  IMPORTANT:
  1. Descarrega aquí l'arxiu PDF Targeta Alfa Associats

  2. Puja l'arxiu degudament cumplimentat i signat amb signatura digital a continuació*

  Política de Privacitat

  Estic d'acord amb la Política de Privacitat