Portada

Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal. Imprescindible i necessària, per adjuntar amb la documentació presentada via telemàtica....

A finals de l’any 2015 uns 50 mestres i professors de religió del nostre sindicat van tirar endavant un recurs contenciós-administratiu per fer una reclamació en contra de l’article 30 del VI Conveni Col·lectiu del Personal Laboral. Us recordem que aquest article no permetia l’acumulació...

Borses obertes per a ser professor de religió a centres públics de la Generalitat de Catalunya. Posa't en contacte amb nosaltres info@amrc.cat. Borses obertes a tots els SSTT i Consorci. Substitucions i vacants primària i secundària....