La Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents educatius dependents del Departament d’Educació.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i vacants i convoquen els actes d’adjudicacions de cada un dels nivells (primària i secundària). 

  • El 27 de juliol de 2020 es farà pública la data, hora i lloc dels actes d’adjudicació.
  • La celebració dels actes d’adjudicació està condicionada a l’existència de vacants que es farà pública el 28 de juliol de 2020