EL SINDICAT AMRC HA TORNAT A GUANYAR UNA IMPORTANT DEMANDA!!!!

EL SINDICAT AMRC HA TORNAT A GUANYAR UNA IMPORTANT DEMANDA!!!!

A finals de l’any 2015 uns 50 mestres i professors de religió del nostre sindicat van tirar endavant un recurs contenciós-administratiu per fer una reclamació en contra de l’article 30 del VI Conveni Col·lectiu del Personal Laboral. Us recordem que aquest article no permetia l’acumulació de serveis prestats a efectes d’antiguitat i molts dels reclamants podien tenir en temps fins a 3 triennis, però no els havien concedit el seu reconeixement, ja que estaven afectats per una interrupció de més de 20 dies entre un contracte i un altre. AMRC VA SER EL PRIMER SINDICAT QUE VA DENUNCIAR VIA JUDICIAL AQUEST ARTICLE DEL CONVENI.

 

Explicar-vos que per una part el personal laboral de religió que ha tingut alguna interrupció entre contractes de més de 20 dies, rebrà amb efectes retroactius, des del 28 de gener d’aquest any, la part retributiva d’endarreriments que seran efectius a la nòmina de desembre. A part d’això, NOMÉS AQUEST GRUP DE PROFESSORS DE RELIGIÓ QUE VAN INTERPOSAR LA DEMANDA AMB NOSALTRES, COBRARAN AMB EFECTES RETROACTIUS ANTERIORS AL GENER DE 2020!!! Gràcies a AMRC!!!