EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA ENS DONA LA RAÓ.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA ENS DONA LA RAÓ.

El TSJ reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals de llibertat sindical i que s'ha tractat als demandants de manera discriminatòria.

Es reconeix que el nombre d’hores que els nostres delegats han de tenir per exercir les seves funcions sindicals han de ser les mateixes que les que tenen els funcionaris.

Això implica un benefici per a tots vosaltres, ja que us podrem atendre en un horari més ampli i ens ajudarà encara més a l’equiparació total amb els funcionaris en tots els aspectes.

Som docents equiparats a tots els efectes als funcionaris! 

 Magnífica sentència interposada per delegats Sindicals d’AMRC