Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions

El Govern aprova incorporar nous supòsits d'Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions Supòsits actuals que ja suposaven cobrar el 100% IT que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’iniciï de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic. Els supòsits […]

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament. Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i vacants i convoquen els actes d'adjudicacions de cada […]