JUNTA DIRECTIVA
DELEGATS SINDICALS
COMITÈS INTERCENTRES
COMITÈS SALUT

En aquest apartat trobaràs una breu Història de l’AMRC, qui forma part de la Junta Directiva, els Estatuts de l’AMRC i quins són els delegats/des.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Susana Vilar

t. 620 243 952
susana@amrc.cat

Vicepresident: Jonathan Bacaicoa

t. 660 163 284
bacaicoa@amrc.cat

Vicepresident: Santi Belenguer

t. 625 508 627
santibeleng@amrc.cat

Secretaria: Montse López

t. 606 134 170
montse@amrc.cat

Tresorera: Sira Martínez

t. 655 452 889
sira@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS: Barcelona
Susana Vilar

t. 620 243 952
susana@amrc.cat

Jaume Codina

t. 652 226 189
jaume.codina@amrc.cat

Jonathan Bacaicoa

t. 660 163 284
bacaicoa@amrc.cat

Santi Belenguer

t. 625 508 627
santibeleng@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS: Girona
José Ángel Borja

t. 639 504 202
jborja@amrc.cat

Narcís Marqués

t. 669 185 916
narcismarques@amrc.cat

Maria Jesús de Sande

t. 627 655 221
mariajesus@amrc.cat

Imma Voz

t. 617 012 611
immavoz@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS: Lleida
Aurora Rubio

t. 687 348 079
aurora@amrc.cat

Julia Sánchez Cañete

t. 679 417 245
juli@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS: Tarragona
David Cháfer

t. 636 420 477
david@amrc.cat

Liz de Manuel

t. 636 593 427
liz@amrc.cat

Mireia Guzmán

t. 630 48 08 21
mireiagc@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS AMRC
Santi Villanueva

t. 619 726 333
santi@amrc.cat

Gregor Hidalgo

t. 610 714 065
gregor@amrc.cat

Sonia Buisan

t. 600 594 547
soniabuisan@amrc.cat

Margarida Solà

t. 660 542 533
margarida@amrc.cat

Sira Martínez

t. 655 452 889
sira@amrc.cat

Montse López

t. 606 134 170
montse@amrc.cat

COMITÈ INTERCENTRES

És la mesa de negociació on es treballa per aconseguir millores pel professorat de religió i la resta del personal laboral del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Susana Vilar

t. 620 243 952
susana@amrc.cat

José Ángel Borja

t. 639 504 202
jborja@amrc.cat

Aurora Rubio

t. 687 348 079
aurora@amrc.cat

COMITÈS SALUT

És un òrgan de participació on els representants dels treballadors i l’administració tractem la informació dels accidents laborals, adaptacions dels llocs de treball o les millores en les condicions laborals. Els delegats de salut participem en les visites d’inspecció de riscos laborals als centres docents i aportem els suggeriments i millores que considerem oportunes.

Jaume Codina

t. 652 226 189
jaume.codina@amrc.cat

Delegat de salut a Catalunya Central, Barcelona Comarques i Maresme – Vallès Oriental.

Santi Belenguer

t. 625 508 627
santibeleng@amrc.cat

Delegat de salut de Consorci i Vallès Occidental.

Jonathan Bacaicoa

t. 660 163 284
bacaicoa@amrc.cat

Delegat de salut de Baix Llobregat.

Narcís Marqués

t. 669 185 916
narcismarques@amrc.cat

Delegat de salut de Girona.

Aurora Rubio

t. 687 348 079
aurora@amrc.cat

Delegada de salut de Lleida.