JUNTA DIRECTIVA
DELEGATS SINDICALS
COMITÈS INTERCENTRES
COMITÈS TERRITORIALS
COMITÈS SALUT

En aquest apartat trobaràs una breu Història de l’AMRC, qui forma part de la Junta Directiva, els Estatuts de l’AMRC i quins són els delegats/des.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Susana Vilar

t. 620 243 952
susana@amrc-cat.org

Vicepresident: José Ángel Borja

t. 639 504 202
jborja@amrc-cat.org

Secretaria: Montse López

t. 606 134 170
montse@amrc-cat.org

Tesorera: Sira Martínez

t. 655 452 889
sira@amrc-cat.org

DELEGATS SINDICALS: Barcelona
Susana Vilar

t. 620 243 952
susana@amrc-cat.org

Jonathan Bacaicoa

t. _______
________@amrc-cat.org

Santi Villanueva

t. 619 726 333
santi@amrc.cat

Jaume Codina

t. ___ ___ ____
__________@amrc.cat

Santi Belenguer

t. 625 508 627
santibeleng@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS:Girona
José Ángel Borja

t. 639 504 202
jborja@amrc-cat.org

Narcís Marqués

t. 669 185 916
narcismarques@amrc.cat

Maria Jesús de Sande

t. 627 655 221
mariajesus@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS:Lleida
Aurora Rubio

t. 687 348 079
aurora@amrc.cat

Julia Sanchez Cañete

t. ________
__________@amrc.cat

DELEGATS SINDICALS:Tarragona
David Cháfer

t. 636 420 477
david@amrc.cat

Liz de Manuel

t. 636 593 427
liz@amrc.cat

COMITÈ INTERCENTRES

És la mesa de negociació on es treballa per aconseguir millores pel professorat de religió i la resta del personal laboral del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

COMITÈS TERRITORIALS

Barcelona

Girona

Tarragona 

Lleida

COMITÈS SALUT

És un òrgan de participació on els representants dels treballadors i l’administració tractem la informació dels accidents laborals, adaptacions dels llocs de treball o les millores en les condicions laborals. Els delegats de salut participem en les visites d’inspecció de riscos laborals als centres docents i aportem els suggeriments i millores que considerem oportunes.

Jaume Codina: Delegat de salut a Catalunya Central, Barcelona Comarques i Maresme – Vallès Oriental.

Santi Belenguer: Delegat de salut de Consorci i Vallès Occidental.

Jonathan Bacaicoa: Delegat de salut de Baix Llobregat.

Narcís Marquès: Delegat de salut de Girona.

Aurora Rubio: Delegada de salut de Lleida.