Retribucions

Taules retributives

           Taula retribucions, novembre 2023

Taula retribucions 2022-2023 (Amb l’increment de l’1,5 % retroactiu des del gener)

Taula retribucions 2022

Per entendre la nòmina (Codis) – Sol·licitud canvi percentatge mínim IRPF