Resposta d’Educació sobre el còmput erroni del temps de serveis prestats com a professor/a de religió

Resposta d’Educació sobre el còmput erroni del temps de serveis prestats com a professor/a de religió

En relació al còmput erroni del temps de serveis prestats com a professor/a de religió que se us mostra a l’aplicació de l’Espai Personal, ens informen des de Via Augusta: que s’ha detectat la incidència informàtica i en breu es modificarà el temps de servei computat. Si el temps de servei és del mateix cos de l’especialitat a la que us heu presentat, es mostrarà per l’apartat 1.2 del barem de mèrits. En cas que sigui d’un altre cos, sí que es mostrarà per l’apartat 1.3.

 

Així mateix, us informem que podeu presentar la vostra al·legació, mitjançant el full de d’al·legacions de mèrits publicat a la pàgina web del Departament d’Educació, en l’apartat corresponent, si creieu que no coincideix amb les dades que consten al vostre Atri. Ho podeu presentar fins el dia 11 a les 14 hores a l’apartat de barem de l’Espai personal.