Resolució contractació professorat de religió

Resolució contractació professorat de religió

RESOLUCIÓ EDU/1522/2023, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació.


Resolució