Publicat al DOGC el resultat del concurs del professorat de religió/2023

Publicat al DOGC el resultat del concurs del professorat de religió/2023

RESOLUCIÓ EDU/4038/2023, de 27 de novembre, per la qual es resol el procediment de mobilitat i adjudicació definitiva adreçat al professorat de religió catòlica en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació amb efectes d’1 de setembre de 2023.