Pla d’actuació (COVID-19) per al curs 2021-2022

Pla d’actuació (COVID-19) per al curs 2021-2022

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (PDF)