ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS CURS 2019-2020

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS CURS 2019-2020

Resolucióper la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat

Ensenyament de la Religió

Personal docent