ACORDS ESGLÉSIA ESTAT
LLEIS EDUCATIVES

ACORDS ESGLÉSIA ESTAT

Acords Església Estat

LLEIS EDUCATIVES

Llei d’Educació de Catalunya (LEC)

LLei Orgànica d’Educació (LOE) – text consolidat amb modificació de desembre de 2020

DECRETS i CURRÍCULUMS

Decret Infantil

Decret Primària

Decret Secundària

Decret Batxillerat

Currículum Religió Catòlica Infantil

Currículum Religió Catòlica Primària i Secundària

Currículum Religió Catòlica Batxillerat

ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ EN ALTRES PAÏSOS
País / PaïsosAUTOR
Ensenyament de la religió a Itàlia (13 downloads) Jaume Codina
Ensenyament de la religió a França (8 downloads) Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Alemanya (7 downloads) Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Portugal (6 downloads) Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Irlanda del Nord (7 downloads) Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Gran Bretanya (7 downloads) Jaume Codina
Ensenyament de la religió a Canadà (8 downloads) Jaume Codina