ACORDS ESGLÉSIA ESTAT
LLEIS EDUCATIVES

ACORDS ESGLÉSIA ESTAT

Acords Església Estat

LLEIS EDUCATIVES

Llei d’Educació de Catalunya (LEC)

Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)

Llei Orgànica d’Educació (LOE)

ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ EN ALTRES PAÏSOS

Itàlia

Portugal.

França

Alemanya

Irlanda del Nord

Països europeus amb religió oficial estatal (Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Gran Bretanya)

Canadà