Justificants de sol·licituds de gestió del temps a ATRI

Justificants de sol·licituds de gestió del temps a ATRI

A partir de dijous 22 de setembre de 2022 les sol·licituds d’ATRI de gestió del temps incorporen la possibilitat d’adjuntar documentació justificativa en format PDF.

Per tant, ja no caldrà enviar aquesta documentació escanejada a la bústia de Recursos Humans quan els usuaris d’ATRI facin un sol·licitud per permisos, llicències, absències i reduccions de jornades.

La dinàmica de funcionament és molt senzilla, i està configurada per tal que es pugui adjuntar la documentació justificativa en el moment d’iniciar la tramitació de la sol·licitud o bé amb posteritat, quan aquesta documentació estigui disponible.

Així, per exemple, en el cas de permís per exàmens finals en centres oficials, es podrà adjuntar el justificant d’assistència del centre oficial en el moment que la persona sol·licitant disposi d’aquesta documentació.

Més informació