Justificació absències per motius de salut i assistència mèdica

Justificació absències per motius de salut i assistència mèdica

Us informem que el 6 de febrer de 2019, es va publicar la instrucció 1/2019 sobre la justificació d’absències per motius de
salut i per assistència a consulta mèdica del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

Instruccions absencies motius salut

Nota informativa de la Instrucció