Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de confinament pel Covid19