És possible un ensenyament de la religió per a tot l’alumnat? Proposta AMRC

És possible un ensenyament de la religió per a tot l’alumnat? Proposta AMRC

L’escola pública ha esdevingut en uns canvis constants en l’ensenyament i en el tipus d’alumnes, el que comporta un canvi en tot el sistema educatiu, on no hem de perdre de vista la sempre qüestionada matèria de Religió. Per aquest motiu AMRC va fer la proposta d’una religió per a tots.

Proposta d’AMRC: Religió per a tots