Els docents de religió i altres docents laborals no tenen dret a la reducció de major de 55 anys

Els docents de religió i altres docents laborals no tenen dret a la reducció de major de 55 anys

Molts de vosaltres, durant aquests últims dies us heu posat en contacte amb l’AMRC preguntant pel tema de la reducció de dues hores de permanència al centre dels docents de més de 55 anys i  per això  ens adrecem a vosaltres amb la finalitat d’explicar-vos els tràmits que des del sindicat ja s’han fet i els que tenim previst dur a terme.

El passat 22 de maig l’AMRC va demanar al Comitè Intercentres l’aplicació de la reducció de majors de 55 anys pel nostre col.lectiu. La resposta del Comitè Intercentres va ser que aquesta reducció només és aplicable al personal funcionari. Després d’aquesta resposta per part de l’Administració, l’AMRC va decidir escriure a la Consellera (amb data de registre 4 de novembre de 2014) per demanar-li una entrevista i poder explicar la nostra situació que considerem discriminatòria ja que  la Jurisprudència del Tribunal Suprem (STS de 19 d’octubre de 2010, recurs de cassació n. 63/2009) ens equipara a la resta de professorat amb l’excepció de poder exercir el càrrec de director o directora. En els aspectes organitzatius i de planificació de les tasques docents, SOM IGUAL QUE LA RESTA DE PROFESSORAT.

Considerem que som personal indefinit al servei del Departament d’Ensenyament i no entenem perquè no podem gaudir de les mateixes condicions laborals que la resta de companys. És per això que  tots vosaltres que us trobeu en aquesta situació i voleu gaudir d’aquesta reducció horària ho demaneu al vostre SSTT mitjançant aquesta SOL.LICITUD-REDUCCIÓ-JORNADA  abans del 31 de maig.

Algú de vosaltres ja ho heu demanat amb anterioritat. El nostre servei jurídic ens ha dit que ho  torneu a fer dins d’aquest plaç que finalitza el 31 de maig. No oblideu de fer-lo per duplicat i us quedeu amb una còpia amb el segell de registre.

Imaginem que us comunicaran que la vostra petició ha estat denegada i és a partir d’aquest moment que començarem els passos oportuns utilitzant altres vies jurídiques per poder assolir  aquest dret.

Només us demanen que si feu la sol.licitud i esteu interessats en formar part del grup de  persones que posaran una reclamació ho comuniqueu al Delegat Sindical: Jesús Daniel Salas mitjançant el correu electrònic jesus_daniel@amrc-cat.org indicant el vostre nom, cognoms, telefon, correu electrònic i si esteu o no afiliats a AMRC.

Delegats d’AMRC