El Departament està publicant les vacants pendents de cobrir

El Departament està publicant les vacants pendents de cobrir

🗓️ El dia 12 de setembre es farà pública l’hora i llocs dels actes d’adjudicació.
 
📝 La celebració dels actes d’adjudicació està condicionada a l’existència de substitucions que es farà pública a partir del 12 setembre.
 
💻 Us enllacem la pàgina on trobareu informació més detallada i l’enllaç a  cadascun dels serveis territorials.