Documents per a l’organització i la gestió dels centres ( Horari professorat religió)

Documents per a l’organització i la gestió dels centres (Personal Docent)

Gestió del personal docent

Formulari sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió

Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021

Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres
educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Instrucció per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (Juny 2020)