CURRÍCULUM INFANTIL I PRIMÀRIA
CURRÍCULUM SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
NORMATIVES CURRÍCULUM
MODELS DE PROGRAMACIÓ
PROPOSTA AMRC

Currículum Infantil i Primària

Currículum d’Educació Infantil 

Currículum Primària

Competències bàsiques de l’àmbit de religió catòlica. Educació Primària 

Dimensions a l’àrea de religió catòlica

Currículum Secundària i Batxillerat

Currículum d’Educació Secundària

Currículum Batxillerat 

Competències bàsiques de l’àmbit de religió catòlica. Educació Secundària

Dimensions a l’àrea de religió catòlica 

Normatives currículum

Curriculum Religió (BOE)

Currículum Religió Infantil, Primària, ESO i Batxillerat 

Models de programació

Proposta AMRC

És possible un ensenyament de la religió per a tot l’alumnat?

Altres propostes

Escoles Pies

Escoles Vedrunes

Unesco

Afers religiosos

Consell d’Europa

Projecte Redco