COVID 19: Educació dóna criteris a les direccions dels centres per dur a terme l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant els confinament.

COVID 19: Educació dóna criteris a les direccions dels centres per dur a terme l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant els confinament.

(30/03/20)

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.