Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i vacants i convoquen els actes d'adjudicacions de cada un dels nivells (primària i secundària). 

BAIX LLOBREGAT

Actes d'adjudicació de primària

Persones convocades: del número 1 al número 29

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 11:30

Lloc: SSTT Baix Llobregat 

Actes d'adjudicació de secundària

Persones convocades: del número 1 al número 2

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 11:30

Lloc: SSTT Baix Llobregat 

 

LLEIDA

Actes d'ajudicació de secundària

Persones convocades:Professorat amb destinació definitiva amb dedicació minorada que hagin sol.licitad participar en l'acte públic.Professorat amb serveis prestats amb contractació temporal del número 1 al 6

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 12 hores

Lloc:Sala d'actes de la planta baixa dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Ensenyament. C/ Pica d'Estats, 6, 25006 Lleida

Actes d'ajudicació de primària

Persones convocades:Professorat amb destinació definitiva amb dedicació minorada que hagin sol.licitad participar en l'acte públic.Professorat amb serveis prestats amb contractació temporal del número 1 al 18.Professorat sense serveis prestats el número 1

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 12 hores

Lloc:Sala d'actes de la planta baixa dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Ensenyament. C/ Pica d'Estats, 6, 25006 Lleida

 

GIRONA

Actes d'adjudicació de primària

Persones convocades: del núm. 1 al núm. 37 del bloc I

Data: dimecres 30 d'agost de 2017

Hora: 12 h

Lloc: Edifici de la Generalitat a Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona) Sala S.85 Planta 4a

Actes d'adjudicació de secundària

Persones convocades: del núm. 2 al núm. 12 del bloc I

Data: dimecres 30 d’agost de 2017

Hora: 11 h

Lloc: Edifici de la Generalitat a Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona) Sala S.85 Planta 4a

 

VALLÈS OCCIDENTAL

Actes d'adjudicació (Primària i Secundària):

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 12:00

Lloc: SSTT Vallès Occidental – Carrer del Marquès de Comillas, 67-69  08202 Sabadell

 

TERRES DE L'EBRE

Actes d'adjudicació de primària

Persones convocades: del número 1 al número 8

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 13:30 

Lloc: Sala d'actes dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Actes d'adjudicació de secundària

Persones convocades: del número 1 al número 7

Data: 30 d'agost 

Hora: 13:30

Lloc: Sala d'actes dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

BARCELONA COMARQUES

Actes d'adjudicació de primària

Persones convocades: del número 1 al número 10 del bloc 1

Data:  30-08-2017

Hora:  11:00

Lloc:    Planta Baixa

Actes d'adjudicació de secundària

Persones convocades: del número 1 al número 3 del bloc 1

Data:  30-08-2017

Hora:  11:30

Lloc:    Planta Baixa

 

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Actes d'adjudicació de secundària 

. Persones convocades:

Professorat amb contracte laboral indefinit i amb destinació definitiva que el curs 2017-2018 està afectat per una minoració parcial de la seva dedicació total respecte el curs 2016-2017. 

Professorat indefinit amb requisits únicament del nivell de secundària que està destinat provisionalment en escoles, que opta per canviar a noves destinacions provisionals en instituts per al curs 2017-2018 del mateix bisbat.

Bloc 1: del número 3 al número 7

. Data: 30 d’agost de 2017

. Hora: 10 h

. Lloc: Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona 6, 3ª planta) 

Actes d'adjudicació de primària

. Persones convocades:

Professorat amb contracte laboral indefinit i amb destinació definitiva que el curs 2017-2018 està afectat per una minoració parcial de la seva dedicació total respecte el curs 2016-2017.

Bloc 1: del número 1 al número 24

. Data: 30 d’agost de 2017

. Hora: 10 h

. Lloc: Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona 6, 3a planta)

 

TARRAGONA

Actes d'adjudicació de Secundària

Data: 30 d'agost de 2017

Lloc: Sala d'Actes dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Hora: 11 h

Persones convocades:

1- Professorat amb destinació definitiva i dedicació minorada que ha sol·licitat participar en l'acte públic

2- Del núm 1 al núm. 6 del bloc 1

 

 Actes d'adjudicació de Primària

Data: 30 d'agost de 2017

Lloc: Sala d'Actes dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Hora: 11:30 h

Persones convocades:

Del núm. 1 al núm. 26 del bloc 1

Del núm 1 al núm.3 del bloc 2

Del núm 1 al núm. 8 del bloc 3

 

MARESME – VALLÈS ORIENTAL

Actes d'adjudicació de primària

Persones convocades: del número 1 al número 28 del bloc 1

Data: 30/08/2017

Hora: 11.00 hores

Lloc: Seu dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental – C. Churruca, 90 de Mataró


Actes d'adjudicació de secundària

Persones convocades: del número 1 al número 11 del bloc 1

Data: 30/08/2017

Hora: 13.00 hores

Lloc: Seu dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental – C. Churruca, 90 de Mataró


CATALUNYA CENTRAL

Llista de persones convocades per primària

Persones convocades per secundària: del número 1 al 5. Llista de persones convocades per secundària

Els actes d'adjudicació tant per primària com per secundària tindran lloc:

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 13:00 h

Lloc: Sala altell dels Serveis Territorials a la Catalunya Central