Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions (juliol)

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions (juliol)

Actes públics del mes de juliol:

23 de juliol,  Girona

26 de juliol, Maresme-Vallès Oriental

29 de juliol, La resta de SSTT i Consorci (Consulteu les webs del vostre SSTT)