Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions, curs 2018/2019

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions, curs 2018/2019

Per al curs 2018-2019, el Departament d’Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2018 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.