Per al curs 2018-2019, el Departament d’Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2018 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.