Concurs professorat religió 2021

Concurs professorat religió 2021

El procés del concurs per a l’adjudicació de places definitives està previst que comenci l’octubre de 2020 per  proveir les places a 1 de setembre de 2021.