Concurs mobilitat adjudicació

Concurs mobilitat adjudicació

Departament d’Educació
RESOLUCIÓ EDU/1444/2023, de 25 d’abril, de convocatòria del procediment de mobilitat i d’adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió catòlica en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Enllaç

Tags:
,