OBERTURA BORSA PROFESSORAT RELIGIÓ CURS 24-25

OBERTURA BORSA PROFESSORAT RELIGIÓ CURS 24-25

Contractació de professorat de religió (per cobrir llocs vacants i substitucions)

 

Convocatòria de nova incorporació de professorat a la borsa de religió i la publicació de les llistes de la borsa de religió (bloc 1 i 2) 

 

Calendari 

 

Professorat de nova incorporació (del 3 al 12 de juny)

 

Publicació de la convocatòria per formar part de la borsa de professorat de religió: 3 de juny de 2024

·        Termini per presentar la sol·licitud: del 3 al 12 de juny de 2024

·        Publicació de la llista provisional: 27 de juny de 2024

·        Termini per presentar reclamacions: del 27 de juny al 4 de juliol de 2024

·        Publicació de la llista definitiva: 15 de juliol de 2024

 

 Professorat que acredita serveis prestats o admès en convocatòries anteriors i no contractat (Bloc 1 y 2) (del 17 de juny al 15 de juliol)

 

·        Publicació de la llista provisional: 17 de juny de 2024

·        Termini per presentar reclamacions: del 17 al 25 de juny de 2024

·        Termini per demanar canvi d’àrea territorial o de nivell educatiu: del 17 al 25 de juny de 2024

·        Publicació de la llista definitiva: 15 de juliol de 2024