AMRC insta a la Conselleria d’Educació a fer fixes al professorat de religió

AMRC insta a la Conselleria d’Educació a fer fixes al professorat de religió

AMRC insta la Conselleria d’Educació a la revisió de la jurisprudència emesa a conseqüència de les sentències que, en virtut de la legislació europea, a fer fixes els empleats públics en els càrrecs que ocupen.