AMRC HO HA ACONSEGUiT!!! ELS MAJORS DE 55 TAMBÉ TENIM REDUCCIÓ DE 2h!!

AMRC HO HA ACONSEGUiT!!! ELS MAJORS DE 55 TAMBÉ TENIM REDUCCIÓ DE 2h!!

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2022, que fixa quin és el procediment que ha de seguir el personal funcionari i laboral docent que té entre 55 i 64 anys per reduir en dues hores les activitats complementàries setmanals de presència al centre, i també les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest col·lectiu.

Resolució

Resoluó

Teniu fins el 5 de setembre per demanar-ho!

Per a més informació:

https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/Reduccions-jornada/Pagines/default.aspx#!#h27

Sol•licitud