7 de cada 10 catalans són favorables a una assignatura que doni formació a tots els nens sobre les principals religions