Sol·licituds i tràmits

Quadre consanguinitat (parentiu)  –> NOU

 

Sol·licituds i tràmits versió digital

 

Gestió de permisos i absències

Com sol·licitar-los mitjançant ATRI  i en