RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal. (llegir-ho tot).

El Departament no reconeix al nostre col·lectiu aquest dret, per tant l'AMRC ho està demanant per via jurídica.