Pujada del sou al mes de novembre un 0’5 %

Pujada del sou al mes de novembre un 0’5 %

A la nòmina del mes de novembre se’ns aplicaria una pujada del 0,5% en virtut de l’acord salarial assolit amb el Govern l’any passat.

 

Els efectes seran amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2023.

 

D’altra banda, es percebrà un altre 0,5% vinculat al PIB i que segurament es farà efectiu a la nòmina del mes de desembre.