Petició genèrica

Petició genèrica

Permet que qualsevol persona presenti una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol.

Enllaç