Permís de flexilitat horària recuperable

Permís de flexilitat horària recuperable

Per casos com: visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i o per assistència a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills.

Més info