REUNIÓ INFORMATIVA A GIRONA  TEMA: JUBILACIONS I PRE-JUBILACIONS

La reunió tindrà lloc el dia 26 de novembre als locals del sindicat  AMRC 

Avda. Jaume I,  9 3r  a les 17,30h

Confirmar assistència a  jesus_daniel@amrc-cat.org


La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de reconèixer i fer difusió de les bones pràctiques dutes a terme en la gestió pública local de la diversitat religiosa, així com donar a conèixer projectes de recerca que versen sobre la matèria, amb l’objectiu de contribuir a generar debat i reflexió entre tots els agents implicats, organitza la jornada següent:

JORNADA RELIG 2014: INNOVACIÓ I DIVERSITAT RELIGIOSA A L’ÀMBIT LOCAL

Barcelona, 26 de novembre de 2014, de 8:45 a 14h

Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20, 08010 Barcelona

La jornada s’adreça a: empleats públics en general i, específicament, a aquells que hagin de planificar serveis públics o atendre persones d’orígens culturals i de religions diverses; personal investigador en matèria d’afers religiosos, personal vinculat al teixit associatiu religiós i personal tècnic dels diferents àmbits (educatius, serveis socials, seguretat, comunitari).

Podeu consultar el programa en el document annex, i realitzar la inscripció de la manera següent:

– Personal de l’Administració de la Generalitat: a través de les persones responsables de formació de cada departament o per mitjà d’ATRI codi 10333/2014-1

– Personal de l’Administració local a través de la web www.eapc.cat, mitjançant aquest formulari d’inscripció (codi 20205/2014-1)

– La resta de personal (investigador, entitats religioses, personal tècnic de diferents àmbits), a través del formulari d’inscripció, indicant al camp d’organisme “altres entitats”.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. La Direcció General d’Afers Religiosos ofereix la possibilitat d’accedir a una activitat complementària  per la tarda de 16.30 a 17.30h, a triar entre:

– Recurs pedagògic: circuit espai interreligiós. Fundació MigraStudium

– Visita Sinagoga

– Visita Mesquita

S’enviarà als interessats un formulari per tal que indiquin quina activitat volen dur a terme. Places limitades i assignades per odre d’inscripció. Més informació wgudayol@gencat.cat

Programa

Rosa Ma. López Ros

Responsable de Formació, Recerca i Avaluació (e.f.)

Direcció General d’Afers Religiosos
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Generalitat de Catalunya
Plaça Catalunya, 20, 10è | 08002 Barcelona | tel: + 34 93 554 56 74
rosa.lopez@gencat.cat| www.gencat.cat/afersreligiosos | @afersreligiosos


 
La diversitat religiosa
Documents del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, 1
La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de discerniment.
Barcelona, setembre de 2013

Coordinació i redacció: Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa

© Generalitat de Catalunya

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Direcció General d’Afers Religiosos


Disposicions publicades al DOGC el 9 d’octubre de 2014

RESOLUCIÓ ENS/2225/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2014.


Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius