Suspensió del concurs de mobilitat

La situació a la qual hem arribat ha fet que AMRC denunciï el Departament i la Funció Pública davant la Inspecció de Treball i ha demanat l’activació del concurs, amb els processos de mobilitat i noves adjudicacions, ja que tenim un conveni que no beneficia el treballador.

SENTÈNCIA TJUE. AMRC torna a demanar la condició de Fix.

L’ASSOCIACIÓ SINDICAL DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ A CATALUNYA, AMRC, INSTA: Al Parlament de Catalunya, així com a la Conselleria d’Educació, i al Ministeri d’Educació, que en aplicació de la sentència del TJUE, assumpte C-282/19 i atenent a la clàusula 5, punt 1, lletra a) de l’Acord Marc, sigui reconegut el caràcter FIX del […]