AMRC insta al Mec i al Departament d’Educació

Barcelona 18 de març de 2021 SINDICAT AMRC ASUMEIX AQUESTA PROPOSTA Les organitzacions sindicals que signen aquest document són els principals representants del professorat de religió, tant des del punt de vista extraterritorial com de la representació a les diverses juntes d’educació i funció pública en l’àmbit estatal. Sense obviar la representació en òrgans de […]

COMUNICADO DEL SINDICATO AMRC SOBRE LA REUNIÓN TÉCNICA DE PROFESORADO DE RELIGIÓN CELEBRADA HOY CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Hoy AMRC ha participado, junto con otros sindicatos del resto del Estado, en una videoconferencia con representantes del Ministerio de Educación con el fin de hablar sobre el contenido del futuro Real Decreto que afecta a las condiciones laborales del profesorado de religión. Antes de esta reunión, AMRC ya hizo llegar al Ministerio una propuesta […]

COMUNICAT DEL SINDICAT AMRC SOBRE LA REUNIÓ TÈCNICA DE PROFESSORAT DE RELIGIÓ CELEBRADA AVUI AMB EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Avui AMRC ha participat, juntament amb altres sindicats de la resta de l’Estat, en una videoconferència ​amb representants del Ministerio de Educación per tal de parlar sobre el contingut del futur Reial Decret que afecta les condicions laborals del professorat de religió. Abans d’aquesta ​reunió, AMRC ja va fer arribar al Ministerio una proposta de […]