Nota informativa Mesa Tècnica del 23 de maig de 2018

Nota informativa Mesa Tècnica del 23 de maig de 2018

AMRC com a sindicat majoritari de religió va començar exposant els punts següents:

1. BORSA

AMRC proposa avançar els nomenaments, ampliar el temps d’obertura de borses i que aquelles persones amb jornades inferiors a sencera puguin completar-la.

AMRC va ser l’únic sindicat que va demanar que no s’obligui a acceptar jornades inferiors a 0,5.

2. CONCURS

AMRC va aportar les dades sobre el nombre de vacants que hi ha disponibles en total als centres de Catalunya. Basant-se en aquestes dades, que coincideixen amb les que disposa l’Administració, el Departament va acceptar que era necessari dur a terme un concurs, tot i que per al curs 2018-19 no és possible, l’Administració es va mostrar predisposada a realitzar-lo durant el curs 2019-20, per ser efectiu a data 1 de setembre de 2020.

Al concurs es podrien oferir unes 90 places a primària i unes 27 a secundària.

3. CONDICIONS LABORALS

AMRC va continuar demanant el reconeixement de la reducció de 2 hores per al professorat major de 55 anys igual que gaudeixen els interins, poder augmentar dotacions aquells professors que tinguin jornades inferiors a la completa, cobrament dels mesos d’estiu per als substituts, única nòmina per a tots els mestres de religió, activació dels perfils així com reconeixement i cobrament dels càrrecs als centres.