Tots els cursos de l’AMRC estan reconeguts pel Departament d’Educació com a Activitats de Formació Permanent.