Mapa religiós de Catalunya

Mapa religiós de Catalunya

El Mapa Religiós de Catalunya és una recerca que té per objectiu localitzar i conèixer amb profunditat les confessions religioses presents a Catalunya. Aquesta investigació va iniciar-la l’equip d’ISOR-Investigacions en Sociologia de la Religió (Universitat Autònoma de Barcelona), l’any 2001, per encàrrec de la Secretaria d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya (avui Direcció General d’Afers Religiosos).

Entreu