Resultats eleccions 2015

eleccions_resultats_2015

VOTS TOTALS

UGT                       456

AMRC                    360

CCOO                    356

JUNTS                   321

USTEC                   182

Per tant, l'AMRC és el sindicat de religió més votat i és la segona força a Catalunya


Resultats de les eleccions de Personal Laboral Any 2011

CTA: Col·legi de Tècnics i Administratius
CEO: Col·legi d'Especialistes i personal no qualificats

El professorat de religió forma part del CTA 

Organització sindical  Barcelona Girona Lleida Tarragona
CTA CEO CTA CEO CTA CEO CTA CEO
AMRC 3 5
CCOO 6 2 5 2 2 1 1 1
CSI-CSIF
JUNTS 3 4 6
PREC
UGT 7 2 4 4 1 4 2
USTEC 2 1 1 3
Nombre de representants 21 4 15 2 11 2 14 3
% Participació 45.79 55.29 56.04 72.58 62.32 81.48 69.60 75.86
Vots emesos 1067 230 246 45 177 44 332 88