Què és el Comitè Provincial.

És l’òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors per a la defensa dels seus interessos a cada província

Qui el forma

En formen part tots els delegats sindicals escollits a les corresponents eleccions

sindicals de cada demarcació territorial.

La quantitat de delegats que el formen ve donada per la quantitat de treballadors.

Quines funcions té

Principalment la representativitat en el territori. Com que el Departament d’Ensenyament té treballadors a les quatre províncies catalanes gran part de les funcions del Comitè Provincial les assumeix el Comitè Intercentres.

Com funciona

Es reuneix periòdicament per marcar les línies d’actuació comunes en relació a les

Delegacions Territorials

 

REPRESENTACIÓ

Els comitès provincials i intercentres són, per tant, l’òrgan que representa tots els treballadors davant l’administració.

Els sindicats hi som representats proporcinalment al nombre de vots aconseguits en totes i cadascuna de les províncies.

Per aquest motiu la participació és molt important.

Si teniu cap dubte referent a aquesta taca i com us representem no dubteu a preguntar. Estem encantats d’explicar-vos la nostra tasca i que hem aconseguit fins ara

L’AMRC estem treballant des de 1996 en favor del col·lectiu de docents de religió de Catalunya tant en l’aspecte laboral com professional.

En aquest temps s’ha aconseguit la contractació indefinida i estabilitat, el cobrament de triennis i sexennis, hem entrat a formar part del personal laboral del Departament d’Educació i hem guanyat sentències judicials que reconeixen els anys treballats anteriorment.

Hem creat un centre de recursos, hem organitzat cursos reconeguts pel Departament d’Educació i hem pogut assessorar companys i companyes en el moment de la seva jubilació.