Què és el Comitè Intercentres

És l’òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors per a la defensa dels seus interessos a nivell de tot Catalunya.

Qui el forma

Delegats sindicals proporcionalment a la

seva presència a cada Comitè Provincial. Delegats LOLS, de la Secció Sindical L’Administració

En la constitució del comitè intercentres s’ha de respectar la proporcionalitat dels sindicats, segons els resultats electorals de les últimes eleccions en cada àmbit específic.

Quines funcions té.

Negociar tots els temes específics previstos al Conveni únic que afectin exclusivament el personal del seu àmbit de representació i aquells que la CIVE li delegui.

Com funciona

Es reuneix periòdicament convocat per l’Administració.

S’acostumen a fer reunions dels delegats sindicals i LOLS que en formen part(,) prèvies a les reunions del Comitè(,) per tal de marcar les línies d’actuació comunes en relació al Departament.

Què és la CIVE

Són les sigles de la Comissió d’Interpretació,

Vigilància i Estudi del VI Conveni col·lectiu.

És la Comissió interdepartamental permanent que fa el seguiment del Conveni durant la seva validesa.

REPRESENTACIÓ

Els comitès provincials i intercentres són, per tant, l’òrgan que representa tots els treballadors davant l’administració.

Els sindicats hi som representats proporcinalment al nombre de vots aconseguits en totes i cadascuna de les províncies.

Per aquest motiu la participació és molt important.

Si teniu cap dubte referent a aquesta taca i com us representem no dubteu a preguntar. Estem encantats d’explicar-vos la nostra tasca i que hem aconseguit fins ara

L’AMRC estem treballant des de 1996 en favor del col·lectiu de docents de religió de Catalunya tant en l’aspecte laboral com professional.

En aquest temps s’ha aconseguit la contractació indefinida i estabilitat, el cobrament de triennis i sexennis, hem entrat a formar part del personal laboral del Departament d’Educació i hem guanyat sentències judicials que reconeixen els anys treballats anteriorment.

Hem creat un centre de recursos, hem organitzat cursos reconeguts pel Departament d’Educació i hem pogut assessorar companys i companyes en el moment de la seva jubilació.